Archieven: Services

Doelgroep
Medewerkers die weinig of geen ervaring hebben met het besturen van een heftruck of reachtruck, maar die daar zeer incidenteel gebruik van moeten maken. Leeftijd minimaal 16 jaar.

Doel
De cursist is na afloop van de opleiding in staat:
•    De beginselen van het veilig omgaan met heftruck in zowel theorie als praktijk uit kunnen
   leggen en laten zien.
•    De dagelijkse controle correct uit te voeren.

Opleidingsgegevens
De opleidingsduur is verdeeld in 2 dagdelen. Een dagdeel theorie en praktijk, waarbij de nadruk ligt op de praktijk.
De deelnemer ontvangt een verklaring van deelname na een positief resultaat.

Inhoud

Theorie:
•    Veiligheid, Arbo-wet en A.I. 14
•    Lezen en begrijpen van lastgrafieken en belasten heftruck
•    Dagelijkse controle en eventueel onderhoud
•    Veiligheidswenken en Verkeersvoorschriften

Praktijk:
•    Dagelijks rijklaar maken door goede controle en onderhoud
•    Veilige besturing en bediening van de betreffende machine
•    Veilig stapelen van goederen, koud of in diverse stellingen
•    Laden en lossen

De praktijk wordt eventueel aangepast aan de bedrijfssituatie, maar de basisbeginselen zijn voor elke gebruiker hetzelfde.

Bijzonderheden
Indirect voldoet zowel werkgever als werknemer door middel van deze veiligheidstraining aan de voorschriften van zowel de Arbo-wet (Artikel 8) als het Arbo-besluit (Artikel 7.17c).

Aanvullende informatie:
Bij deze opleiding ontvangt de cursist een verklaring van deelname. Op dit moment voldoet deze opleiding nog aan de eisen die gesteld worden in de Arbo-wet. De Arbo-wet adviseert echter een opleiding te kiezen die wordt afgesloten met een certificaat of diploma. Wij adviseren u daarom voor de  “Veilig werken met de heftruck” (4 dagdelen) te kiezen.

  • Delen:

Doelgroep
Medewerkers die weinig ervaring hebben met het besturen van een heftruck of reachtruck maar deze regelmatig nodig hebben; deze opleiding sluit beter aan op de eisen van de Arbo-wet en verzekeraars. Leeftijd minimaal 16 jaar.

Doel
De cursist is na afloop van de opleiding in staat:
•    De dagelijkse controle en onderhoud correct uit te voeren.
•    Veilig en verantwoord kunnen werken.
•    Voertuigbeheersing te laten zien.

Opleidingsgegevens
De opleidingsduur is verdeeld in 4 dagdelen. Twee dagdelen theorie en praktijk. De opleiding wordt afgesloten met een theorie en praktijk veiligheidsexamen. (Er zijn verschillende examenvormen een en ander in overleg).

Inhoud

Theorie:
•    Veiligheid, Arbo-wet en A.I. 14
•    Vakkennis
•    Lezen en begrijpen van lastgrafieken en belasten heftruck
•    Dagelijkse controle en eventueel onderhoud
•    Veiligheidswenken en Verkeersvoorschriften

Praktijk:
•    Dagelijks rijklaar maken door goede controle en onderhoud
•    Veilige besturing en bediening van de betreffende machine
•    Veilig stapelen van goederen, koud of in diverse stellingen
•    Laden en lossen

Er gelden voor enkele examens wel inrichtingseisen waaraan de examenlocatie moet voldoen.
De praktijk wordt eventueel aangepast aan de bedrijfssituatie, maar de basisbeginselen zijn voor elke gebruiker hetzelfde.

  • Delen:

Doelgroep
Iedereen die van een hoogwerker gebruik maakt, leeftijd vanaf 18 jaar.

Doel
De cursist is na afloop van de opleiding in staat:
•    De dagelijkse controle en onderhoud correct uit te voeren.
•    Veilig en verantwoord kunnen werken.
•    Voertuigbeheersing te laten zien.

Opleidingsgegevens
De opleidingsduur is verdeeld in 2 dagdelen. Een dagdeel theorie en praktijk. De opleiding wordt afgesloten met een theorie en praktijk veiligheidsexamen. (Er zijn verschillende examenvormen een en ander in overleg).

Inhoud

Theorie:
•    Wet en regelgeving (veiligheid, Arbo-wet, EN 280 en AI-17)
•    Vakkennis (b.v. soorten hoogwerkers)
•    Lezen en begrijpen van vluchtdiagrammen
•    Dagelijkse controle en eventueel onderhoud
•    Veiligheidswenken en Bedrijfsvoorschriften

Praktijk:
•    Dagelijks aanvangscontrole en eventueel onderhoud
•    Veilige besturing en bediening van de betreffende machine
•    Veilig m.b.t. de omgeving waarin gewerkt moet worden

Er gelden voor enkele examens wel inrichtingseisen waaraan de examenlocatie moet voldoen.
De praktijk wordt eventueel aangepast aan de bedrijfssituatie, maar de basisbeginselen zijn voor elke gebruiker hetzelfde.

  • Delen:

Doelgroep
Voor de ervaren chauffeur waarvan het certificaat verlengd moet worden.

Doel
Verlenging van het certificaat.

Doel
De cursist is na afloop van de opleiding in staat:
•    De dagelijkse controle en onderhoud correct uit te voeren.
•    Veilig en verantwoord kunnen werken.
•    Voertuigbeheersing te laten zien.

Opleidingsgegevens
De opleidingsduur is verdeeld in 2 dagdelen. Kort herhalen/opfrissen van de theorie en praktijk. De opleiding wordt afgesloten met een theorie en praktijk veiligheidsexamen. (Er zijn verschillende examenvormen een en ander in overleg).

  • Delen:

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor de gecertificeerde heftruckchauffeur die ook een reachtruck wil of moet besturen.

Doel
De cursist is na afloop van de opleiding in staat:
•    De dagelijkse controle en onderhoud correct uit te voeren
•    Veilig en verantwoord kunnen werken
•    Voertuigbeheersing te laten zien

Opleidingsgegevens
Deze opleiding kan alleen worden gevold indien de cursist in bezit is van een geldig veiligheidscertificaat heftruck.
De opleidingsduur is 2 dagdelen praktijk. De opleiding wordt afgesloten met een praktijk veiligheidsexamen. (Er zijn verschillende examenvormen een en ander in overleg).

Praktijk:
•    Dagelijks rijklaar maken door goede controle en onderhoud
•    Veilige besturing en bediening van de betreffende machine
•    Veilig stapelen van goederen, koud of in diverse stellingen
•    Laden en lossen

  • Delen:

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor de gecertificeerde reachtruckchauffeur die ook een heftruck wil of moet besturen.

Doel
De cursist is na afloop van de opleiding in staat:
•    De dagelijkse controle en onderhoud correct uit te voeren
•    Veilig en verantwoord kunnen werken
•    Voertuigbeheersing te laten zien

Opleidingsgegevens
Deze opleiding kan alleen worden gevold indien de cursist in bezit is van een geldig veiligheidscertificaat reachtruck.
De opleidingsduur is 2 dagdelen praktijk. De opleiding wordt afgesloten met een praktijk veiligheidsexamen. (Er zijn verschillende examenvormen een en ander in overleg).

Praktijk:
•    Dagelijks rijklaar maken door goede controle en onderhoud
•    Veilige besturing en bediening van de betreffende machine
•    Veilig stapelen van goederen, koud of in diverse stellingen
•    Laden en lossen

  • Delen:

Doelgroep
Deze opleiding is een gespecialiseerde aanvulling voor hef/reachtruckchauffeurs die moeten werken met een kleminrichting. Om daarmee vakkundig te kunnen werken is extra aandacht en training nodig.
Bijvoorbeeld wit en bruingoed, maar ook computers en andere kostbare goederen die met een kleminrichting worden verplaatst, kunnen bij onvakkundig gebruik licht tot zwaar beschadigd raken.

Doel
De cursist is na afloop van de opleiding in staat:

•    De controle uitvoeren en het eventuele onderhoud kunnen plegen aan de kleminrichting
•    Het herkennen en begrijpen van behandelingsetiketten
•    De kleminrichting op de juiste manier te gebruiken en bedienen

Opleidingsgegevens
Deze opleiding kan alleen worden gevold indien de cursist in bezit is van een geldig certificaat heftruck.
De opleidingsduur is 1 à 2 dagdelen praktijk afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden binnen de onderneming. Indien nodig een kleine theoretische aanvulling lastbehandeling, een en ander in overleg).

Natuurlijk ook te combineren met een hef/reachtruck opleiding.

  • Delen:

De cursus Basisveiligheid is bedoeld voor iedereen die werkzaamheden uitvoert met een verhoogd risico, zoals bouwplaatsen, petrochemische bedrijven en laad- en losplaatsen. Ook is de cursus gericht op mensen die als heftruckchauffeurs, vrachtautochauffeurs, machinisten en operators werkzaam zijn.
In vier dagdelen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

• wet- en regelgeving
• risico’s en preventie
• gevaarlijke stoffen
• brand- en explosiegevaar
• veilig werken met gereedschappen
• hijsen en tillen
• voorkomen van struikelen, glijden en verstappen
• werken op hoogte
• persoonlijke beschermingsmiddelen
• werkvergunningen en besloten ruimten

  • Delen:

Deze cursus is bestemd voor leidinggevenden die werkzaam zijn op plaatsen met een verhoogd risico.

•    wetgeving en arbeidsomstandigheden
•    veiligheid, gezondheid en milieuwetgeving en Europese richtlijnen
•    risico’s en beheersmaatregelen
•    doel van procedures en vergunningen
•    ontstaan van een ongeval
•    taak- & risico analyses
•    methodes om veilig werken te bevorderen
•    brand en explosiegevaar
•    gevaarlijke stoffen
•    gereedschappen en machines
•    hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen
•    werken op hoogte
•    lassen
•    fysische factoren
•    besloten ruimten
•    persoonlijke beschermingsmiddelen
•    ergonomie

  • Delen: