Deze cursus is bestemd voor leidinggevenden die werkzaam zijn op plaatsen met een verhoogd risico.

•    wetgeving en arbeidsomstandigheden
•    veiligheid, gezondheid en milieuwetgeving en Europese richtlijnen
•    risico’s en beheersmaatregelen
•    doel van procedures en vergunningen
•    ontstaan van een ongeval
•    taak- & risico analyses
•    methodes om veilig werken te bevorderen
•    brand en explosiegevaar
•    gevaarlijke stoffen
•    gereedschappen en machines
•    hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen
•    werken op hoogte
•    lassen
•    fysische factoren
•    besloten ruimten
•    persoonlijke beschermingsmiddelen
•    ergonomie

  • Delen: