Heeft u een klacht?
Als u een klacht heeft over onze dienstverlening dan kunt u contact opnemen via dit klachtenformulier.
U ontvangt van ons een bevestigingsnummer. Wij nemen uw klacht direct in behandeling en zorgen voor een oplossing.
U ontvangt automatisch een kopie van het ingevulde klachtenformulier.

KLACHTENREGLEMENT

Definitie:
Een klacht is een reactie van een consument waarin hij/zij uiting geeft over het feit dat hij/zij teleurgesteld is in zijn/haar verwachtingspatroon over de door Adrie Timmer Advies en Bemiddeling geleverde service en zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.

Schriftelijke procedure:
De klant dient zich in het geval van klachten of geschillen binnen 4 weken nadat het voorval zich heeft voorgedaan waarover de klant een klacht heeft, te wenden tot de directie van Adrie Timmer Advies en Bemiddeling.

  1. De directie van Adrie Timmer Advies en Bemiddeling stuurt de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de klachtenbrief een ontvangstbevestiging met een referentienummer van de klacht en zal daarbij dit klachtenreglement verstrekken.
  2. De directie van Adrie Timmer Advies en Bemiddeling zal de klacht in eerste instantie onderzoeken en de klant binnen 4 weken na ontvangst van de klachtenbrief schriftelijk op de hoogte brengen van de uitkomst, tenzij een onderzoek nodig is dat niet binnen deze termijn kan worden afgerond. In dat geval zal aan de klant binnen de termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de beslissing uiterlijk aan hem zal worden meegedeeld.
  3. Indien de klant het niet eens is met het besluit van de directie kan hij/zij beroep aantekenen bij de Rechtbank in Arnhem.
  4. Klachten en de afhandeling daarvan, worden geregistreerd in het klanten administratie systeem en wordt minimaal 2 jaar bewaard.
  5. Uw persoonsgegevens: Meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacyverklaring.

Klacht indienen

    Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u een e-mail te sturen dan wel om telefonisch contact met u op te nemen. Door het verzenden van dit contactformulier gaat u hiermee akkoord. Meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacyverklaring.