Doelgroep
Medewerkers die weinig of geen ervaring hebben met het besturen van een heftruck of reachtruck, maar die daar zeer incidenteel gebruik van moeten maken. Leeftijd minimaal 16 jaar.

Doel
De cursist is na afloop van de opleiding in staat:
• De beginselen van het veilig omgaan met heftruck in zowel theorie als praktijk uit kunnen leggen en laten zien.
• De dagelijkse controle correct uit te voeren.

Opleidingsgegevens
De opleidingsduur is verdeeld in 2 dagdelen. Een dagdeel theorie en praktijk, waarbij de nadruk ligt op de praktijk.
De deelnemer ontvangt een verklaring van deelname na een positief resultaat.

Inhoud

Theorie:
• Veiligheid, Arbo-wet en A.I. 14
• Lezen en begrijpen van lastgrafieken en belasten heftruck
• Dagelijkse controle en eventueel onderhoud
• Veiligheidswenken en Verkeersvoorschriften

Praktijk:
• Dagelijks rijklaar maken door goede controle en onderhoud
• Veilige besturing en bediening van de betreffende machine
• Veilig stapelen van goederen, koud of in diverse stellingen
• Laden en lossen

De praktijk wordt eventueel aangepast aan de bedrijfssituatie, maar de basisbeginselen zijn voor elke gebruiker hetzelfde.

Bijzonderheden
Indirect voldoet zowel werkgever als werknemer door middel van deze veiligheidstraining aan de voorschriften van zowel de Arbo-wet (Artikel 8) als het Arbo-besluit (Artikel 7.17c).

Aanvullende informatie:
Bij deze opleiding ontvangt de cursist een verklaring van deelname. Op dit moment voldoet deze opleiding nog aan de eisen die gesteld worden in de Arbo-wet. De Arbo-wet adviseert echter een opleiding te kiezen die wordt afgesloten met een certificaat of diploma. Wij adviseren u daarom voor de “Veilig werken met de heftruck” (4 dagdelen) te kiezen.

  • Delen: